Hướng dẫn gửi phiếu lương qua mail trên Excel

Gửi phiếu lương hàng loạt qua email là một tính năng trong add in my excel được thiết kế chuyên dụng để gửi phiếu lương trực tiếp từ File excel của bạn, sau khi gửi lương, mỗi người sẽ nhận được 1 File PDF với thông tin lương của mình, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải và Cài đặt Add in MyExcel để tích hợp tính năng gửi phiếu lương qua Email vào Excel của Bạn

Tải MyExcel
Hướng dẫn cài

Sau khi Cài xong Add in MyExcel, Trên Excel của Bạn sẽ có thêm 1 Tab tên là MyExcel, bổ sung tính năng gửi phiếu lương hàng loạt qua email

Bước 2: Khai báo tài khoản mail dùng để gửi Phiếu lương

Add in MyExcel hỗ trợ bạn gửi phiếu lương từ Excel thông qua phần mềm gửi thư Outlook, hoặc gửi thẳng từ tài khoản Gmail của bạn

2.1 Nếu bạn gửi qua phần mềm Outlook, thì chỉ cần mở phần mềm Outlook lên, khai báo tài khoản gửi thư đi như thông thường (nếu khai báo rồi thì không cần khải báo lại nữa)

2.2 Nếu bạn gửi phiếu lương trực tiếp từ tài khoản Gmail, trước hết bạn cần lấy MẬT KHẨU ỨNG DỤNG Gmail như hướng dẫn ở Video bên dưới

Sau đó, mở Excel lên, Vào Tab MyExcel / chọn Gửi Mail / Chọn Gửi Gmail hàng loạt, sẽ hiện lên Form sau

Sau khi khai báo tài khoản Gmail và Mật khẩu ứng dụng Gmail (lấy ở bước trên) vào khung mầu đỏ, bạn ấn “Cập nhật khai báo” để hoàn tất bước Khai báo tài khoản mail để gửi thư

Bước 3: Thực hiện gửi Mail từ File lương trên Excel của Bạn

Giả sử bạn có 1 bảng lương cần Gửi Mail như hình bên dưới

Trước hết, Bạn cần Tạo Phiếu lương tự động bằng cách vào Tab MyExcel / chọn Gửi Mail / Chọn Gửi Phiếu lương cho từng người qua Email / Chọn Tạo phiếu lương, Video hướng dẫn chi tiết:

Sau khi tạo phiếu lương tự động bằng tính năng của MyExcel, chương trình sẽ sinh ra một Mẫu Phiếu lương như sau

Bạn căn chỉnh Mẫu thông báo lương cho vừa ý (Căn chỉnh mầu chữ, Font chữ, Thêm Logo, thêm nội dung khác…) Sau đó thực hiện gửi phiếu lương qua email theo hướng dẫn tại Video sau

Vậy là bạn đã hoàn thành việc gửi phiếu lương chỉ với vài thao tác đơn giản, với MyExcel bạn có thể gửi hàng trăm phiếu lương mà không gặp bất cứ trục trặc hay giới hạn nào