Giá Add in MyExcel


tham khảo giá chi tiết tại: https://sites.google.com/view/nguyengiangvtv/DatHangThanhToan

Add in MyExcel được phát triển bởi

Mr Nguyễn Hồng Giang

Email: [email protected] / [email protected]

Kinh nghiệm công tác

15 năm Lập trình ứng dụng trên Excel hỗ trợ công tác tài chính, văn phòng, nhân sự, tiền lương v.v…

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Ban Thời sự – Đài Truyền hình Việt Nam

Kế toán trưởng Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam

Kế toán trưởng Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai