Đọc số thành chữ trong Excel

Giới thiệu

Chuyển đổi số thành chữ trong Excel là một tính năng miễn phí trong add in MyExcel. Sau khi tải và cài đặt add in MyExcel hoàn tất, bạn muốn chuyển đổi số thành chữ ở bất kỳ vị trí nào trong Excel, bạn chỉ cần gõ vào ô đó hàm =vnd(Ô số muốn chuyển thành chữ) ; hoặc =docso(ô số muốn chuyển thành chữ) => Ấn Enter là xong

Ngoài ra khi cài xong MyExcel bạn sẽ có thêm 30 hàm thường dùng trong văn phòng như hàm Đọc ngày tháng ra chữ; Hàm tách họ tên; Hàm tính thuế TNCN…

Video hướng dẫn