Tạo Add-in đọc tiền bằng chữ trong excel

Tạo add in đọc tiền bằng chữ trong Microsoft Excel Hàm đọc số ra chữ hoặc đọc số tiền bằng chữ đã trở nên rất phổ biến từ các phiên bản Excel / Access trước đó, nhưng từ phiên bản 2007 trở đi, sau khi vấn đề bảo mật được nâng cao, việc tạo add … Đọc tiếp

Đọc số thành chữ trong Excel

Chuyển đổi số thành chữ trong Excel là một tính năng miễn phí trong add in MyExcel. Sau khi tải và cài đặt add in MyExcel hoàn tất, bạn muốn chuyển đổi số thành chữ ở bất kỳ vị trí nào trong Excel, bạn chỉ cần gõ vào ô đó hàm =vnd(Ô số muốn chuyển thành chữ) ; hoặc =docso(ô số muốn chuyển thành chữ) => Ấn Enter là xong