Phần mềm quản lý văn bản trên excel (QLVB v2.0)

Phần mềm quản lý văn bản trên excel (QLVB v2.0) được lập trình trên VBA để quản lý văn bản đi, văn bản đến, hợp đồng trên excel với cách sử dụng đơn giản, khả năng tùy biến cao, phần mềm được thế kế để:
– Quản lý bất kỳ loại văn bản nào theo nhu cầu của người dùng (Văn bản đi, văn bản đến, hợp đồng…)
– Phần mềm hỗ trợ đính kèm tới 5 file khác nhau vào 1 văn bản
– Phần mềm hỗ trợ đính kèm 1 thư mục vào 1 văn bản
– Hỗ trợ tìm kiếm nhanh bằng từ khóa
– Hỗ trợ gửi Mail văn bản
– Hỗ trợ thêm mới, sửa văn bản