Trộn excel vào excel (Mail Merge Từ Excel Sang Excel)

Và chủ đề lần này mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là sử dụng trộn thư từ excel sang excel.
Thông thường khi nhắc đến mail merge người ta thường nghĩ đến sự kết hợp giữa excel và word, tuy nhiên nhiều trường hợp bạn không muốn sử dụng đến word, hay nói cách khác là mail merge mà không cần mở tệp word, cụ thể như bạn có một danh sách học sinh trên excel, và bạn cần trộn sang 2 mẫu biểu khác cũng trên excel là Thông báo điểm thi học kỳ và Giấy mời họp phụ huynh.