Hướng dẫn Gửi phiếu lương qua Email

Gửi phiếu lương qua Mail là một tính năng của add in MyExcel được thiết kế chuyên dụng để gửi lương cho từng người qua Email ngay từ bảng tính lương trên Excel của bạn